Phu Hieu em la cua anh

Phù Hiểu! Em là của anh

Phù Hiểu! Em là của anh

Tác giả: Độc Độc Tác phẩm: Phù Hiểu, em là của anh! Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu truyện Đuờng thiếu rất tự tin nói: “Phù Hiểu, em thích anh.” Phù Hiểu rất chấn kinh đáp lại: “Đồ điên.” “Khi anh hôn em, em có cảm giác.” “Đó là nụ hôn đầu của tôi,